Een goede dagvoorzitter verstaat de kunst mensen met elkaar te laten communiceren. De ideale dagvoorzitter voelt de sfeer feilloos aan en bouwt bruggen. Hij brengt energie en prikkelt aanwezigen om tot nieuwe inzichten te komen.


U profiteert het meest van zijn expertise en adviezen, als u hem zo vroeg mogelijk in het traject betrekt. Laat uw dagvoorzitter meedenken en sta hem toe ‘ lastige’  vragen te stellen over doel, doelgroep en invulling van het programma. Hij kan u vertellen wat werkt en wat niet; hij kan tips en adviezen geven hoe het programma in te delen. Zo profiteert u optimaal van zijn kennis en kunde.


Ik heb grote ervaring met het leiden van groepen en het betrekken van deelnemers. Ik wil zorgen voor samenhang en échte interactie.

Ik laat de programmaonderdelen soepel in elkaar overlopen, interview sprekers, zorg in discussies dat iedereen zijn ei kwijt kan en bewaak tegelijkertijd de hoofdlijnen. Als dagvoorzitter - discussieleider houd ik overzicht, leg verbanden, vat samen en stuur de dag zo in de richting die ú voor ogen hebt.

Mijn kracht ligt in het vertalen van de inhoud van uw bijeenkomst naar het publiek. Ik dring snel door tot de kern van de zaak en onderscheid gemakkelijk hoofd- en bijzaken. Ik wil gesprekken en discussies zo sturen dat daarmee het doel van de dag gediend is; verdiepen waar dat zinnig is, zijpaden afsluiten waar nodig.

Ik voel de zaal aan en weet de juiste balans te bewaren tussen luchtigheid en een zakelijke benadering. Dat stelt me in staat iedere boodschap te vertalen naar de ‘menselijke maat’ en mijn doelgroepen steeds weer te raken in het hart.


Ik werk vanuit een gedegen voorbereiding, in nauw contact met de opdrachtgever. Zo houd ik steeds zicht op wat de dag moet overbrengen en kan ik mijn ondersteunende rol als dagvoorzitter - discussieleider naar behoren invullen. Mijn voorkeur gaat er dan ook naar uit, in een vroeg stadium betrokken te worden.

Indien gewenst kan ik zelfs een volledig format en de invulling van de dag (mede) vorm geven. Met regelmaat lever ik ook een bijdrage aan de coaching van sprekers, al dan niet in combinatie met mijn rol als dagvoorzitter.


On-line moderator


Dankzij de social media maakt iedere bijeenkomst tegenwoordig onderdeel uit van een voortgaande reeks communicatiemomenten, on-line en off-line. De organisator bepaalt niet meer in zijn eentje wat er besproken wordt en hoe het proces eruit ziet: deelnemers eisen échte communicatie en de klassieke grenzen tussen zender en ontvanger vervagen.

Steeds vaker worden fysieke bijeenkomsten vooraf gegaan door on-line discussies, waardoor het gesprek op de dag zelf direct de diepte in kan. Tijdens het evenement laat het publiek niet alleen in de zaal van zich horen, maar wordt er ook virtueel mee gepraat. En ook achteraf wordt in toenemende mate virtueel opvolging gegeven aan gesprekken en gemaakte afspraken.


Als ‘digitale dagvoorzitter’ modereer ik aan evenementen gekoppelde groepen op bijvoorbeeld LinkedIn en speciaal daarvoor in het leven geroepen sites. En ook via Twitter communiceer ik – eventueel in samenwerking met een Social Media Manager - veelvuldig met deelnemers, rond en tijdens de bijeenkomst.